+86-757-8128-5193

Nyheter

Hem > Nyheter > Innehåll

Silver Nanoparticle används i stor utsträckning

Silver Nanoparticle Metalliskt silver används ofta i vårt dagliga liv och i olika medicinska behandlingar, till följd av genombrott av nanoteknik har silver nanopartikler (nedan kallade AGNPS) fått större fördelar. Men tillväxten av AGNPS-applikationer inom olika områden leder oundvikligen till ökad potentiell risk för nanopartiklar, vilket medför oro för miljöskydd och människors hälsa. Under senare år har Silver Nanoparticle forskare bedömt toxiciteten hos AGNPS och försökt utforska deras mekanismer för cell- och molekylär toxicitet.

Nano-material Ange det biologiska systemet, med celler, organeller och makromolekyler (såsom protein, nukleinsyror, lipider, kolhydrater) för att upprätta en serie av nanopartiklar-biomolekylgränssnitt. Den dynamiska fysikalisk-kemiska interaktionen, kinetiken och värmeöverföringen i detta gränsområde påverkar vissa processer, såsom bildning av proteinkronor, cellkontakt, silvernanopartikelmembraninkapslade partiklar, cellupptagning och biokatalys, vilka alla bestämmer biokompatibiliteten och Biologiska faror hos nanomaterial.


Agnps en gång i människokroppen, kan vissa vara kvar i den ursprungliga målvävnaden, men i princip kommer de att transporteras genom blodbanan eller lymfsystemet, fördelat på kroppens sekundära målorgan, vilket orsakar specifika organ eller system att reagera. Silver Nanoparticle I gnagare är hjärnan, lever, mjälte, njure och testis huvudkliniska sekundära målorganen i hela kroppen, oavsett om oral, intravenös eller intraperitoneal injektion ges till Agnps. Detta mönster för organfördelning antyder att den potentiella toxiciteten hos AGNPS kan orsaka neurotoxicitet, immunförgiftning, nefrotoxicitet och reproduktionstoxicitet in vivo.

Genomgå aktiv transport (dvs svälja) i Agnps celler har ingen uppenbar cytotoxicitet. I motsats härtill har agnps, som huvudsakligen utbyts med inre sväljning till det inre lysosomala intervallet, en signifikant toxicitet för cellerna. I allmänhet anses Silver Nanoparticle Agnps vara ett tillräckligt och nödvändigt tillstånd för att framkalla cytotoxicitet. Dessutom kan Agnps förstöra cellmembranets integritet genom att inducera lipidperoxidering och därmed direkt infiltrera i cellmembranet.

Det finns växande bevis på att översättningen av postmodifieringar, särskilt fosforylering, acetylering och ubiquitin, bestämmer aktiviteten och / eller aggregeringen av proteiner som utför autofagi och finjusterar autofagutveckling. Ökningen i cellspänningar kan leda till att det modifierade systemet sammanfaller eller den icke-specifika modifieringen som inte sker under fysiologiska förhållanden.

Ubiquitin har ansetts vara nyckeln till kontroll av proteins öde, vilket är processen att försämra proteinet genom proteas. Mer nyligen finns det växande bevis på att den konjugerade ubiquitinkedjan bestämmer autofagins selektivitet.

Autophagy har definierats som autophagy-aktiverad eller autophagy avbryts, resultaten visade att transport och / eller lysosomala funktionella defekter av autofagi hade blivit igenkända som en potentiell drivkraft för apoptos och autophagy och var också känd som typ II programmerad celldöd . Nyliga studier in vitro har visat att agnps också i sin tur blockerar efterföljande autofagi (möjligen konsekvensen av lysosomal dysfunktion), vilket kan störa normal cellfysiologi. Dessutom verkar ackumuleringen av p62, Silver Nanoparticle på ytan, P62 bidra till att upprätthålla normal cellulär fysiologi. I de tidiga studierna konstaterades att bildandet av ubiquitinhaltiga proteiner var ett patologiskt fenomen, ett patologiskt fenomen som orsakade leverskada och neurodegenerativ degenerering, som inträffade samtidigt med ackumuleringen av p62 hos mössen med autofagbrist. Överraskande hindrade ablationen av P62-genen inte bara närvaron av proteininklusionskroppen utan också signifikant minskad leverskada.


Hem | Om oss | Produkter | Nyheter | Utställning | Kontakta oss | Förfrågning | Mobiltelefon | XML | Main sida

TEL: +86-757-8128-5193  E-mail: chinananomaterials@aliyun.com

Guangdong Nanhai ETEB Technology Co., Ltd